Alarm monitoring

ALARM MONITORING

Usluga alarm monitoringa namenjena je klijentima koji žele svoje poslovne i stambene objekte da obezbede u vremenu kada su izvan njih, a sastoji se od:

  • Procene rizika
  • Izrade projekta sistema tehničke zaštite
  • Ugradnja opreme
  • Povezivanje alarmnih sistema putem telefonskih linija, GSM ili radio vezom (po izboru) sa operativnim centrom kompanije SISTEM-FPS Obezbeđenje
  • 24h nadzor protivpožarnih i protivprovalnih alarmnih sistema i sistema daljinskog video nadzora
  • Intervencija u slučaju aktiviranja alarmnih sistem

 

Nakon povezivanja alarmnih sistema sa našim monitoring centrom putem posebnog programa vrši se 24h nadzor. U slučaju narušavanja sistema bezbednosti štićenog objekta naši dežurni operateri odmah dobijaju informaciju na osnovu koje upućuju najbliži tim za intervenciju ka ugroženom objektu i po potrebi obaveštavaju policiju, vatrogasnu jedincu i hitnu pomoć.

alarm monitoring2 Po dolasku na lice mesta timovi za intervenciju:

  • Kontrolišu sa spoljašnje strane i obezbeđuju objekat do dolaska ovlašćenog lica,
  • Sa ovlašćenim licima vrše kontrolu unutrašnjosti objekta.
  • Obezbeđuju dokaze u slučaju izvršenja krivičnog dela do dolaska policije.
  • Zadržavanje lica uhvaćenog u pokušaju vršenja krivičnog dela

GALERIJA

ALARM MONITORING