Obezbeđenje javnih skupova

OBEZBEĐENJE JAVNIH SKUPOVA

Kompanije „SISTEM-FPS OBEZBEĐENJE“ d.o.o. Beograd je u mogućnosti da pruži usluge obezbeđenja javnih skupova, sportskih događaja i manifestacija.

Obezbeđenje javnih skupova, sportskih događaja i manifestacija zahteva angažovanje većeg broja naših izvršilaca koji su prošli teorijsku i praktičnu obuku za ovaj vid obezbeđenja.

U saradnji sa klijentima (organizatorima javnog skupa,) naš stručni tim vrši bezbednosne procene vezane za broj učesnika na skupu, sportskom događaju ili manifestaciji, kao i o potencijalnim bezbednosnim rizicima koji mogu da nastanu te u skladu sa tim analizama određujemo optimalan broj pripadnika redarske službe kao i opremu a sve u cilju zaštite učesnika i materijalnih dobara

Sve poslove prilikom obezbeđivanja javnih skupova sportskih događaja ili manifestacije, naši kadrovi obavljaju poštujući stroge bezbednosne standarde koji su propisani zakonom i interne pravilnike koji se primenjuju prilikom vršenja ove vrste usluga. Konstantna veza sa sanitetskim službama i pripadnicima MUP-a garantuje blagovremenu reakciju u slučaju rizičnih situacija.

GALERIJA

OBEZBEĐENJE JAVNIH SKUPOVA