Protiv-požarna zaštita

Privrednim subjektima smo u mogućnosti da ponudimo usluge iz protivpožarne zaštite u skladu sa njihovim obavezama koje proizilaze iz Zakona o zaštiti od požara kao i drugih normativnih propisa i tehničkih standarda iz ove oblasti.

Raspolažemo sa:

  • Izvršiocima na preventivnoj protivpožarnoj zaštiti
  • Izvršiocima koji imaju stručni ispit zaštite od požara izdat od strane nadležnog MUP-a.
  • Izvršioce koji su obučeni za rad na protivpožarnim centralama

Prioritet u protivpožarnoj zaštiti se stavlja na prevenciju kako bi se sprečile neželjene posledice koje mogu da nastanu i da ugroze ljudske živote, pokretnu i nepokretnu imovinu i poslovanje.

Privrednim subjektima smo u mogućnosti da ponudimo usluge iz protivpožarne zaštite u skladu sa njihovim obavezama koje proizilaze iz Zakona o zaštiti od požara kao i drugih normativnih propisa i tehničkih standarda iz ove oblasti.

Raspolažemo sa:

  • Izvršiocima na preventivnoj protivpožarnoj zaštiti
  • Izvršiocima koji imaju stručni ispit zaštite od požara izdat od strane nadležnog MUP-a.
  • Izvršioce koji su obučeni za rad na protivpožarnim centralama

Prioritet u protivpožarnoj zaštiti se stavlja na prevenciju kako bi se sprečile neželjene posledice koje mogu da nastanu i da ugroze ljudske živote, pokretnu i nepokretnu imovinu i poslovanje.