Procena rizika

1c56f3cb39c09954094c0df03910a506

Osim što posedujemo Licencu za vršenje poslova fizičko – tehničke zaštite lica i imovine i održavanja reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja, Kompanija ”SISTEM-FPS OBEZBEĐENJE”d.o.o. poseduje i Licencu za poslove procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja je Zakonska obaveza svakog subjekta u javnom i privatnom sektoru, definisana je:

 • Zakonom o privatnom obezbeđenju (član 5. Stav 4. Službeni glasnik RS broj 104/13 i 42/15)
 • Uredba o obavezno obezbeđenim objektima i načinu vršenja njihove zaštite (član 2. Stav 1. Službeni glasnik RS broj 98/16)
 • Pravilnik o načinu vršenja tehničke zaštite i korišćenju tehničkih sredstava (član 8. Stav 1. Službeni glasnik RS broj 19/18 i 471/17)

 

Izrada studije bezbednosti poslovanja obavlja se kroz tri faze:

 • precizno identifikovanje potencijalnih opasnosti po bezbednost lica, imovine i poslovanja,
 • izračunavanje veličine rizika za svaku opasnost pojedinačno,
 • predlaganje opštih mera za tretman procenjenih opasnosti.

 

Procena rizika se sagledava kroz 11 faktora:

 • Rizici po opšte poslovanje,
 • Rizici po bezbednost i zdravlje na radu,
 • Pravni rizici,
 • Rizici od protivpravnog delovanja,
 • Rizici od požara,
 • Rizici po životnu sredinu,
 • Rizici u upravljanju ljudskim resursima,
 • Rizici od elementarnih nepogoda i drugih nesreća,
 • Rizici od eksplozija,
 • Rizici u informaciono komunikacionim sistemima,
 • Rizici od neusaglašenosti sa standardima.